ಪೈಪೋಟಿ

ಆ ಮನೆಯ ಭರ್ಜರಿ ಮದುವೆಯ ಕಂಡು
ವಧುಗಳ ಕೊಡಲು ನಾ ಮುಂದು.., ತಾ ಮುಂದು !
ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡುವರಂತೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ
ಆ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಲು ಎಲ್ಲರದೂ ಪೈಪೋಟಿ !!

Comments

ಜನ ಮರುಳೋ ಜಾತ್ರೆ ಮರುಳೋ!
ಶ್ರೀಮಂತರ ಕಂಡರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಹಜ ಅಲ್ಲವೇ ಸರ್..?

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು