ದೀಪಾವಳಿ


ನಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ-ದೀಪಗಳು ಹೊಳೆಯುವ ರೀತಿ
ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮುತಿದೆ ಪ್ರೀತಿ
ನೀ ಬೆಳಗುತಿರು ನನ್ನ ಜೀವನ ಇದೇ ರೀತಿ
ಹರುಷ ತುಂಬಿದ ನನ್ನ ಬಾಳು.., ನಿನ್ನಿಂದ ದಿನವೂ ದೀಪಾವಳಿ.

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು