ಅವಳದೇ ಮತ್ತು

ನನ್ನವಳು ನಡೆಸಿರುವಳು ದಿನವೂ ಕಸರತ್ತು
ಬೃಹದ್ದಾಕಾರ ಅಳಿಸಿ ಆಕಾರಳಾಗುವ ಗಮ್ಮತ್ತು
ಅವಳು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಚಂದವೇ ನನಗೆ, ಈ ನಡುವೆ ತಲೆಗೇರಿದೆ ಅವಳದೇ ಮತ್ತು..!!

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಸಪೂರವಾಗುವ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ನಮಗೂ ಉಪಾಯ ತಿಳಿಸಿರಿ! :-D

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಪ್ರತಿಷತ % ಖುಶಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವಂತೆ ಸರ್ ! :)

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...