Sunday, October 12, 2014

ಸಂಶಯ

ಪದೆ ಪದೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ.. 
ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ.......!
ಯಾರಾದರೂ ಚೋರಿ ಕದ್ದು ಕುಳಿತಿರಬೇಕು ಅಂತಾ..
ಎಲ್ಲೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ....!!

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

haha, may be its true! :)

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಈ ತರಹದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆನಾ ? ;)