ರಸ್ತೆಗೆ ಮೇಕಪ್

ಕೆರ ಕೆಟ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ.....,
ಬಳಿದಾರೆ ಟಾರು...!!
ಆ ವರುಣನಿಗೆ ಅದೇನೋ ಕೋಪ.............,
ಮತ್ತೆ ಕಿತ್ತೆಸೆಯಲು ಸುರಿಸ್ಯಾನ ಮಳೆ ನೀರು !

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಕುರೂಪಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಬರೀ ಮುಲಾಮು ಬಳೆದರೆ ಹೇಗೆ?

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಹಾಗೆಯೇ ಬರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ.

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...