ರಸ್ತೆಗೆ ಮೇಕಪ್

ಕೆರ ಕೆಟ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ.....,
ಬಳಿದಾರೆ ಟಾರು...!!
ಆ ವರುಣನಿಗೆ ಅದೇನೋ ಕೋಪ.............,
ಮತ್ತೆ ಕಿತ್ತೆಸೆಯಲು ಸುರಿಸ್ಯಾನ ಮಳೆ ನೀರು !

Comments

ಕುರೂಪಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಬರೀ ಮುಲಾಮು ಬಳೆದರೆ ಹೇಗೆ?
ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಹಾಗೆಯೇ ಬರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ.

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು