ಬೆಳಕು

ನೆರೆ ಮನೆಗಳ ಅಂಗಳವೆಲ್ಲಾ ಹೊನ್ನ ಬೆಳಕು 
ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಕರಿ ನೆರಳು 
ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮನೆ ಇರುವುದು ಜಗ ಬೆಳಗುವ ದೀಪದ ಕೆಳಗೆ !!

Comments

ಎಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಿರಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ?
ಅದು ಹಾಗೇ Airtel antenna tower ಕೆಳಗೆ signal ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಜಗದೀ!
ಸರ್ ಏರ್ಟೆಲ್ ಕಥೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ :)

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು