ಬೆಳಕು

ನೆರೆ ಮನೆಗಳ ಅಂಗಳವೆಲ್ಲಾ ಹೊನ್ನ ಬೆಳಕು 
ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಕರಿ ನೆರಳು 
ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮನೆ ಇರುವುದು ಜಗ ಬೆಳಗುವ ದೀಪದ ಕೆಳಗೆ !!

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಎಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಿರಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ?
ಅದು ಹಾಗೇ Airtel antenna tower ಕೆಳಗೆ signal ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಜಗದೀ!

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

ಸರ್ ಏರ್ಟೆಲ್ ಕಥೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ :)

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...