ಕಿಡಿನುಡಿ

ಗಂಡನಿಂದ, ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕ ಸೂಳೆಗೆ...
ರಾತ್ರಿ ಗೆಳೆಯನ ಸೇರುವ ಖುಶಿ !!

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಹಳ್ಳದಿಂದ - ಪ್ರಪಾತಕೆ!

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

ಸರಿಯಾದ ಹೋಲಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬದ್ರಿ ಸರ್. :)

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...