ಕಿಡಿನುಡಿ

ಗಂಡನಿಂದ, ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕ ಸೂಳೆಗೆ...
ರಾತ್ರಿ ಗೆಳೆಯನ ಸೇರುವ ಖುಶಿ !!

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಹಳ್ಳದಿಂದ - ಪ್ರಪಾತಕೆ!

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

ಸರಿಯಾದ ಹೋಲಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬದ್ರಿ ಸರ್. :)

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...